Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Évközi 33. vasárnap

2019. november 17.

 1. Ezen a hétvégén Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva a nélkülözők megsegítésére országos gyűjtést végzünk. A befolyt összeget a Katolikus Karitásznak továbbítjuk. Adakozzunk jó szívvel!

 2. Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik csütörtökön a főoltárkép művészettörténeti fényképezése alatt a templom őrzésében részt vettek.

 3. Heti ünnepeink: Kedden Árpád-házi Szent Erzsébet, csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária bemutatásának ünnepe lesz, pénteken Szent Cecília szűzről és vértanúról, szombaton Szent I. Kelemen pápáról és vértanúról emlékezünk meg, jövő vasárnap Krisztus Király vasárnapja lesz.

 4. November 23-án, szombaton az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében csatlakozunk az országos szentségimádási naphoz. Az Oltáriszentséget délután 3-tól 6-ig helyezzük ki csendes adorációra. Minél többen – ne csak az idősebbek! – iratkozzunk fel a nagyperselyen elhelyezett jelentkezési lapra. Online itt lehet jelentkezni. Akár fél órát is lehet vállalni!

 5. Tisztelendő úr szeretne közelebbről megismerkedni plébánia-közösségünk családjaival.Aki szívesen meghívná Tibor atyát otthonába, például egy vasárnapi ebédre, beszélgetésre, esetleg házszentelésre is, egyeztessen vele időpontot. A gyermekeket nevelő családok elsőbbséget élveznek. Természetesen idősebb házaspárok és egyedülálló személyek is jelentkezhetnek, ez esetben a szabadon maradó időpontok függvényében tud az atya eleget tenni a meghívásoknak.

 6. Aki még nem fizette be az egyházközségi hozzájárulását („egyházi adó”), ne feledkezzék meg róla, mert már az év utolsó negyedében vagyunk!

 7. Megérkezett az Adoremus decemberi száma. Átvehető az újságos asztalnál.

 8. + Tóth Ferencné Muckstadt Zsuzsanna temetése november 18-án, hétfőn du. 2 órakor lesz, majd utána Érte az engesztelő szentmise. Ezen a napon este 6 órakor nem lesz szentmise!

 9. + Bozsó Sándorné Schubauer Erzsébet temetése november 19-én, kedden de. 10 órakor lesz, majd utána Érte az engesztelő szentmise. Ezen a napon reggel 7 órakor nem lesz szentmise!

Régebbi, de még aktuális:

 1. Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit és nagyszüleit kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyerekek részvételét a szentmiséken és a hittanórákon . Ne feledkezzenek meg a jelenléti ív aláírásáról sem! Elsőáldozáshoz csak az a gyermek járulhat, aki az egész tanévben rendszeresen részt vesz a szentmiséken és hittanokon.

 2. Elkészült a temetői sírhelyek digitális nyilvántartása. A sírhelyek körülbelül ⅓-ának érvényessége lejárt. A lejárt vagy bizonytalan érvényességű sírhelyeken emlékeztető cédulát helyezünk el. (Ezek kihelyezése nem egyszerre, hanem folytatólagosan történik.)

  Kérjük, hogy akinek lejárt a sírhelye, vagy le kíván mondani sírhelyéről, hivatali időben keresse fel a plébániát!

  Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a síremlékek felújítását, átalakítását minden esetben előzetesen be kell jelenteni a plébánián (írásban). A temetőkerítést önkényesen megbontani szigorúan tilos és balesetveszélyes!

 3. A Nemzetközi Eucharisztikus Konresszus Titkársága szálláslehetőséget keres a 2020. szeptember 13-20-ig tartandó kongresszus idejére az ide érkező vidéki és határon túli résztvevők számára. Aki szívesen lát vendégül zarándokokat, iratkozzék fel a sekrestyében elhelyezett lapon, vagy jelentkezzen a https://forms.gle/BjW69RbFAQsFuEZR9 webcímen.

 4. A templomi kórusunk megkezdte a szerda esti énekpróbákat. Új tagok jelentkezését is várjuk, különös tekintettel a férfi szólamokra.

 5. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

 6. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!
 7. A polgári év utolsó negyedében vagyunk. Aki még nem fizette be önkéntes hozzájárulását ("egyházi adó"), ne feledkezzék meg róla!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban