Visegrád látkép

 

Föliratkozás hírlevélre

 

Ha szeretne rendszeres értesítéseket kapni a plébánia híreiről, aktális programjairól, itt feliratkozhat a plébánia emailes listájára. Ha a híreket nem szeretné többé megkapni, a leiratkozáshoz elegendő az email címet megadni.


E-mail:

Vezetéknév

Keresztnév


A hírlevél üzemeltetője: https://lev-lista.hu

 

Hirdetéseink

 

Urunk Mennybemenetele

2020. május 24.

 

 1. A járványügyi korlátozások enyhítésével az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében is lehetővé vált a nyilvános szentmisék megtartása. Templomunkban is visszaálltunk a korábban megszokott miserendre. Mivel a járványveszély nem múlt el, ezért továbbra is nagyon fontos az óvintézkedések megtartása: maszkviselés, másfél méteres távolság tartása, kézbe áldozás.

 2. Az idős korosztály és a veszélyeztetett csoportba tartozók számára továbbra is az otthon maradás ajánlott, ők a miselátogatás alól felmentést kapnak. ADanubia Televízió vasárnaponként du. 4 órától közvetít szentmisét templomunkból (felvételről).

 3. A járványügyi távolságtartás követelménye miatt az áldozás rendje a következőképp módosul: A szentáldozásnál először a jobb, majd a bal padsorok kerülnek sorra. Ezzel el tudjuk kerülni, hogy középen kettes sor alakuljon ki. Az áldozáshoz – ahogy eddig is – középen jöjjünk ki, majd oldalt térjünk vissza helyünkre!

 4. Aki egészségénél fogva megteheti, hogy eljöjjön a templomba, ne feledkezzék meg a húsvéti szentgyónás és áldozás pótlásáról!

 5. Heti ünnepeink: Hétfőn Szent VII. Gergely pápa, kedden Néri Szent Fülöp áldozópap, szerdán Canterburyi Szent Ágoston püspök emléknapja lesz.

 6. Májusban a Szűzanya tiszteletére az esti szentmisék keretében imádkozzuk el a loretói litániát. Vegyünk részt minél többen!

 7. Előre jelezzük, hogy Pünkösdhétfőn a szentmise de. 10 órakor a Szent Sebestyén-kápolnában lesz. Ez egyben a Millenniumi búcsú.

 8. Úrnapja ünnepére idén is készül – ha szerényebb méretben is – virágszőnyeg. Aki tud hozzá kertjéből mohát felajánlani, a plébánián hivatali időben adhatja le. A nagyperselybe dobott adománnyal ugyancsak a virágszőnyeg készítését segíthetjük.

 9. Az elmúlt két hónapban templomunk bevételei alaposan visszaestek. Köszönjük mindazok segítségét, akik e nehéz időkben is szívükön viselték plébániánk fenntartásának ügyét, enyhítve anyagi gondjainkat. Az adományokra továbbra is nagy szükségünk van a hiányok pótlásához. Isten fizessen meg minden nagylelkű felajánlást!

Régebbi, de még aktuális:

 1. A Főegyházmegye rendelkezése értelmében hétfőtől, május 18-ától újra lehet nyilvános szentmiséket tartani hétköznap és vasárnap egyaránt a szükséges biztonsági intézkedések gondos megtartása mellett.

  Ennek értelmében:
  a) Viseljünk szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt!
  b) Egymás között tartsunk másfél méteres távolságot!
  c) Használjuk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!
  d) Csak a kézbe áldozás megengedett.
  e) A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak.
  f) Békeköszöntésnél kerüljük a fizikai kontaktust!
  g) Adománygyűjtésre a mise végén kerül sor.

 2. Hétfőtől kezdve templomunkban helyreáll a korábbi miserend:
  Vasárnaponként reggel 9 és este 6 órakor lesz szentmise.
  Hétfőn, szerdán és pénteken este 6 órakor.
  Kedden és csütörtökön reggel 7 órakor.

 3. A szentmise látogatása alól továbbra is felmentést kapnak azok, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett csoportba tartoznak.

  A tervek szerint vasárnaponként a Danubia televízió továbbra is közvetít szentmisét Visegrádról, valószínűleg az eddigi rend szerint déli 12 órakor. Ismétlés este 7 órakor.

 4. A járványügyi korlátozások enyhítésével ismét lesz személyes ügyintézésre lehetőség az irodai fogadóórákon: hétfő de. 10-12-ig és szerda du. 3-tól 5-ig.

 5. Ferenc pápa tegnap körlevélben fordult minden hívőhöz, amelyben a Szűzanyának szentelt hónapban, májusban a rózsafüzér imádkozására buzdít. A pápa levele a templomi hirdetőtáblán és a Magyar Kurír hírportálon olvasható.

 6. Ferenc pápa a római és magyarországi egyházi hatóságokkal egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre és az abból fakadó utazási nehézségekre – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Hasonló döntés született a többi nagy egyházi világeseménnyel (Családok Világtalálkozója, Ifjúsági Világtalálkozó) kapcsolatban is.

 7. Köszönjük mindazok nagylelkű anyagi támogatását, akik akár borítékban elhelyezett pénzadománnyal, akár banki átutalással fizették be egyházközségi hozzájárulásukat vagy perselybe szánt adományukat. Ezek a felajánlások most különösen értékes segítséget jelentenek, mivel a plébánia bevételei a járványhelyzet miatt alaposan megcsappantak, miközben a rezsi kiadások változatlanok maradtak, így a plébánia a tartalékait éli fel.

  Készpénzes adományt a templom előterében található perselybe lehet dobni. A Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia számlaszáma: 64700038-10001260 (Takarékbank).

  Banki átutalás most már ún. másodlagos azonosító használatával is lehetséges. Ez annyit jelent, hogy a bankszámlaszám helyett a plébánia könnyebben megjegyezhető email címét (iroda [KUKAC] visegrad [KÖTŐJEL] plebania [PONT] hu) is lehet használni utaláskor.

 8. Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy plébánia melléképületének állami pályázati pénzből megvalósuló, közösségi térré történő átépítése a szükséges engedélyek beszerzése után április 20-án kedden kezdődik. A munkálatok előre láthatóan 3 hónapig tartanak majd.

 9. A plébániaközösség tagjai számára email-es hírlevelet létesítettünk, ahol az egyházközség és az egyházi élet aktuális híreiről értesülhetünk. Kérjük, hogy aki csak tud, iratkozzék fel a hírlevélre, mert a kapcsolattartásnak most ez a legalkalmasabb formája. A listára a plébánia honlapjának (nyitóoldalán) lehet feliratkozni.
  A plébánia weboldalát is folyamatosan frissítjük.

 10. A bűnbánati fegyelemmel kapcsolatos útmutatás:

  A bűnbocsánat elnyerésének mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csak a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot, és Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. A tökéletes bánat fölindítása azonban magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát.

  Ima a tökéletes bánat fölindításához:

  Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

  Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

 11. A lelki áldozás az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie.

  Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz, az lelki áldozást sem tud végezni.

  Ima a lelki áldozáshoz:

  Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

  A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

  Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 12. A kedves híveket kérjük, hogy a világi és egyházi hatóságok rendelkezéseit a továbbiakban is legnagyobb gondossággal tartsák be , hogy hazánkban ne alakulhasson ki az olaszországihoz hasonló szomorú helyzet. Akinek segítségre van szüksége a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, a tűzoltóság önkénteseinek szolgálatát vegye igénybe. Elérhetőségük: 06/20/9266-411.

  A városi konyha is folyamatosan üzemelni fog. Az ételek kiszállítását mindenki számára meg tudják oldani, akinek szüksége van rá.

 13. A böjti fegyelem rendje:

  - Az esztendő két napján, hamvazószerdán és nagypénteken ún. szigorú böjt van érvényben a 18 és 60 év közötti korosztály számára. Úgy tartjuk meg, hogy a hústól tartózkodunk, legfeljebb háromszor étkezünk, és csak egyszer eszünk jóllakásig.

  - Nagyböjt péntekjei böjti napok. Aki elmúlt 14 éves, a hús fogyasztásától tartózkodjék a nagyböjti péntekeken.

  - Az év többi péntekje is bűnbánati nap. Ilyenkor akár húsmentes böjttel, akár jócselekedettel, vagy imádsággal, esetleg más lemondással is kifejezhetjük bűnbánatunkat.

  Az elmélyültebb imádság, a jócselekedetek és az önmegtartóztatás természetesen a nagyböjti készülethez is hozzátartoznak!