Visegrád látkép

Hirdetéseink

Urunk Mennybemenetele

2023. május 21.

 1. Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik az elsőáldozás előkészítő munkáiban, az énektanításban, a zenei szolgálatban és a templom díszítésében részt vettek.

 2. Az elsőáldozó gyermekek közül többen bekapcsolódtak a ministrálásba. Számukra, és minden leendő ministráns számára, Úrnapja ünnepéig ministráns próbákat tartunk kedd délutánonként ½ 4-től ¼ 5-ig (ugyanabban az időben, amikor az elsőáldozói oktatás is volt).

 3. Májusban a Szűzanya tiszteletére a szentmisék keretében imádkozzuk el a loretói litániát. Vegyünk részt minél többen!

 4. Barabás Gábor elvégezte a második kaszálást a temetőben. Köszönjük munkáját! Burgermeister Editnek pedig köszönjük a templomi oltárokra szánt ünnepi abroszokat.

 5. Heti ünnepeink: Kedden Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, szerdán Szűz Mária, keresztények segítsége emléknapja, jövő vasárnap pünkösd ünnepe lesz.

 6. Előre jelezzük, hogy pünkösdhétfőn a szentmise de. 9 órakor a Szent-Sebestyén kápolnánál (esős idő esetén a templomban) lesz. Ez egyben a Millenniumi búcsú.

 7. Pünkösdhétfőn, május 29-én Máriaremetén ismét megrendezésre kerül a „Karizmák ünnepe”. Az egyházmegye nagy közös ünnepén a pápalátogatás gyümölcseit ismerhetjük meg!

 8. A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje 2 hét múlva, Szentháromság vasárnapján zárul. Aki eddig elmulasztotta a gyónást-áldozást, ne feledkezzék meg róla!

 9. Beer Miklós püspök atya idén júniusban ünnepli 80. születésnapját. Ez alkalomból született meg Egybeszerettél minket c. kötete. Az új könyv bemutatója – találkozási és dedikálási lehetőséggel – a következő alkalmakon lesz:

  Május 28-án, vasárnap du. ½ 5-től a nagymarosi plébániakertben, valamint június 4-én, vasárnap du. 3 órakor a pilismaróti templomban.

 10. Úrnapja ünnepére (június 11.) idén is készül virágszőnyeg. Elkészítéséhez számítunk a kedves hívek nagylelkű adományaira, valamint tevőleges segítségére is. Pénzadományt a nagyperselybe lehet bedobni, vagy személyesen Schandlné Tubinak odaadni. A mohaszőnyeg kiterítésénél, az alapanyagok, dobozok rakodásánál, a virágok fejelésénél is szükség lesz segítő kezekre mindkét nemből és minden korosztályból. Különösen a rakodási munkákhoz várjuk férfiak, fiatalok jelentkezését. A segítségnyújtás formáiról részletes tájékoztatás a kihelyezett plakáton olvasható.

 11. A Weiner Leó Katolikus Zeneiskola egyházmegyei szervezésben kántorképző tanfolyamot indít. Részletes információ a kihelyezett plakáton.

Régebbi, de még aktuális:

 1. Idén áprilistól a szentmisék, esküvők, temetések stóladíjai megváltoztak. A csendes szentmise stóladíja 2.000 Ft-ra, az orgonás miséé 4.000 Ft-ra emelkedett a püspökkari döntés értelmében.

 2. Várjuk felnőtt személyek jelentkezését, akiknek keresztelése, elsőáldozása vagy bérmálása valamilyen okból elmaradt, és szeretnének felkészülni a szentség felvételére.

 3. Úrnapja ugyan még messze van – idén június 11-én lesz – , de a virágszőnyeghez a moha beszerzéséről már most kell gondoskodni, mielőtt a fű kinő. Kérjük, hogy akinek a kertjében van moha, szedje fel, tegye szellős zsákba vagy dobozba és hozza el a plébániára hivatali időben: hétfőn de. 10-12 óra között vagy szerdán du. 3-5 óra között.

 4. Az adóbevallások benyújtásánál ne feledkezzünk meg a kétszer 1 %-ról! Az első 1 %-kal a Katolikus Egyház intézményeit támogathatjuk. A második 1 %-ot civil szervezetek, például a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány, vagy a János Templom Kórusa Egyesület javára ajánlhatjuk fel.

 5. A szentmise „Gyónom a mindenható Istennek…” kezdetű bűnbánati imádsága az új misekönyvben csekély mértékben megváltozott. Az ima szövegéből kimarad a teológiailag helyes, azonban a latin szövegből hiányzó „szeplőtelen” szó. A bűnbánati fohász új szövegét, valamint egy másik (a régi és új misekönyvben is szereplő) alternatív bűnbánati imát a padokra kihelyeztünk a könnyebb elsajátítás elősegítésére.

 6. A Mária Rádió és a Mária Út minden szombaton félnapos gyalogos zarándoklatot szervez Budapesten a Szent Anna kápolna – Makkosmária – Máriaremete útvonalon. A részvétel díjmentes. További információ a Mária Rádió honlapján és kihelyezett plakáton található.

 7. Köszönjük mindazoknak felajánlását, akik évi plébániai hozzájárulásukat, adójukat befizették.

 8. Hétfőtől változások lesznek a szentmisék rendjében, mivel Dömös és Pilismarót községek lelkipásztori ellátása Visegrádról fog történni. Augusztus 1-től Visegrádon kedden, szerdán, szombaton és vasárnap este 6 órakor lesz szentmise. A vasárnap délelőtti szentmise 9 óra helyett de. 11 órakor fog kezdődni templomunkban. Elsőpéntekenként este 7 órakor lesz Visegrádon szentmise.
  Csepregi Róbert atya, Dömös és Pilismarót eddigi plébánia kormányzója az Esztergomi Szemináriumban kapott új megbízatást, azonban vasárnaponként segíteni fog a szentmisék megtartásában és a gyóntatásban mind a három településen. Róbert atyát fogadjuk szeretettel!

  A részletes miserendet kifüggesztettük a hirdetőtáblára.

  Az új miserend kialakításánál nagyon sok szempontot kellett figyelembe venni úgy, hogy egyik települést se érje aránytalan hátrány. Kérjük mindenkinek a megértését!

 9. Ferenc pápa és Péter főpásztorunk felhívásához csatlakozva kérjük, hogy minden este 8 órakor (vagy más alkalmas időpontban) fohászkodjunk a béke ajándékáért az alábbi ima szavaival:

  Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia,
  küldd el most Lelkedet az egész földre.

  A Szentlélek éljen minden nép szívében,
  hogy megmeneküljenek a romlástól,
  a pusztulástól és a háborútól.

  Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen”

  Az imádság szövegét kihelyeztük a padokra, vigyük haza otthonunkba.

 10. Köszönjük a templom perselyébe dobott adományokat, és azt is, hogy egyre többen banki átutalással fizetik egyházközségi hozzájárulásukat. Isten fizesse meg!

 • Föliratkozás hírlevélre

  Ha szeretne rendszeres értesítéseket kapni a plébánia híreiről, aktális programjairól, itt feliratkozhat a plébánia emailes listájára. A leiratkozáshoz elegendő az email címet megadni.

  E-mail:

  Vezetéknév

  Keresztnév

  A hírlevél üzemeltetője: https://lev-lista.hu

RÖVID HÍREK

TÁMOGATÓINK

 • 2020.08.01

  MFP 2020
 • 2020.02.01

  MFP 2019
`