Visegrád látkép

Hittan beíratás a 2020/21-es tanévre

az Áprily Lajos Általános Iskolában

 

Első osztályosok: Hittan vagy erkölcstan?

 

Az általános iskolákban minden gyermeknek kötelező vagy hittan, vagy erkölcstan oktatásban részt vennie.

Azt, hogy melyik tantárgyváltozatra járjon a gyermek, a szülő dönti el. Az első osztályosok szüleinek a beiratkozásnál, illetve egészen pontosan az április 27-ét követő két hétben kell nyilatkozniuk a kérdésben. Ehhez a döntéshez szeretnénk segítséget nyújtani.

 

Miért válasszam a katolikus hittant?

 

 

Hittanra beiratkozás (kiiratkozás) felsőbb osztályokban

 

Előfordul, hogy valaki korábban erkölcstan órára járt, de szeretne hittanra váltani (vagy éppen fordítva). Erre tanév közben nincs lehetőség. Annak azonban nincs akadálya, hogy a következő tanévben csoportot váltson a gyermek. A döntést azonban időben, még az előző tanév tavaszán kell meghozni: Ebben az esetben a szülőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy a következő tanév kezdetétől (szeptembertől) váltani akarnak.

A hittanra való átjelentkezésnek több motivációja lehetséges. Lehet, hogy az osztálytársak keltik fel az érdeklődést a hit iránt. (Hittanra olyan gyermek is járhat, aki nincs megkeresztelve. Az viszont lényeges, hogy rossz magaviseletével ne akadályozza a többiek munkáját.) Az igény abban az esetben is felmerül, amennyiben katolikus gimnáziumba szeretne felvételizni a gyermnek.

 

A hitoktatás rendje egyházközségünkben

a 2019/2020. tanévben

 

Áprily Lajos Általános Iskola

 

Osztály Nap Óra Időpont Terem Hitoktató
1. o. kedd 8. 14:00-14:45   Szabóné Mayer Katalin
2. o. kedd 7. 13:15-14:00   Szabóné Mayer Katalin
3. o. hétfő 7. 13:15-14:00   Szabóné Mayer Katalin
4. o. hétfő 5. 11:45-12:30   Szabóné Mayer Katalin
5. o. csütörtök 7. 13:15-14:00   Bene Éva
6. o. péntek 7. 13:15-14:00   Lénárt Kitti
7. o. péntek 8. 14:00-14:45   Lénárt Kitti
8. o. péntek 9. 14:45-15:30   Lénárt Kitti

 

Plébániai foglalkozások

 

Csoport Időpont Terem Felelős
Elsőáldozó gyermekek Péntek du. 15:00
1. alkalom: ....
Énekkari terem Tibor atya
Szentségre készülő felnőttek      
Jegyesoktatás      
Énekkar Szerda este 18:00 Énekkari terem Németh Tamás karnagy úr