Visegrád látkép

Keresztség

A szent keresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja (vitae spiritualis ianua) és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk újjá, Krisztus tagjai leszünk, beletestesülünk az Egyházba és részeseivé válunk az Egyház küldetésének.” (KEK 1213)

 

Szeretném megkereszteltetni a gyermekemet. Mi a teendőm?

Keresse fel a lakhely szerint illetékes plébániát, és érdeklődjön!

Ha hozzánk tartozik (vagy hozzánk jár szentmisére): jöjjön el a plébániai irodába (irodaidőben), vagy forduljon az atyához (szentmisék után)! A keresztséget a szülőknek (nem a nagyszülőknek vagy más hozzátartozónak) kell kérniük. A keresztelésre jelentkezéskor kérjük hozza el a gyermek születési anyakönyvi kivonatát!

 

Ki lehet keresztszülő?

A keresztszülő feladata, hogy a gyermeket segítse a katolikus hit megismerésében és gyakorlásában. Keresztszülő ezért csak olyan személy lehet, aki maga is meg van keresztelve, római katolikus, és gyakorolja vallását.

 

Hogyan válasszak gyermekemnek keresztnevet, illetve védőszentet?

Sokan találomra, naptárból, filmekből, stb. választanak nevet gyermeküknek. A keresztény szülők a magyar föld szentjei közül, vagy a Bibliában szereplő nevek közül szoktak választani. Így a felnövekvő gyermek példaképre, lelki barátra és égi pártfogóra lelhet védőszentjében.

Íme néhány magyar hazánk szentjei közül:

Nők: Ágnes, Erzsébet, Gertrúd, Gizella, Hedvig, Ilona, Jolán, Kinga, Margit, Piroska, Sára, ...

Férfiak: Adalbert, Anasztáz, Gellért, Imre, István, János, László, Márton, Mór, Özséb, Pelbárt, Tódor, Vilmos, Zoltán, ...

A Világegyházban és a Bibliában pedig még nagyon sok név van!

 

Ajánlott weboldalak:

Diós István: A szentek élete. (Magyarországiak és külföldiek)

Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink.